STREFA ARCHITEKTA

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies


W odniesieniu do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, w poniższej Polityce prywatności i plików cookies informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej https://www.moric.pl/, dalej jako: „Strona”, oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Pojęcia pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie, dostępnym na stronie https://www.moric.pl/pl/regulamin.

I.    Postanowienia ogólne

1.    Administratorami Twoich danych osobowych są Kazimierz Moric, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Moric „Moric Drzwi II”, adres: ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice, NIP 6471009311, Celina Moric, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Celina Moric „Ignacowy Dwór”, adres: ul. Franciszka Chrószcza 22, 44-370 Pszów, NIP: 6471872375 oraz Łukasz Moric, działający pod firmą Łukasz Moric, adres: ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice, NIP: 6472594197, działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: „MORIC DRZWI” spółka cywilna, adres: ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice, NIP: 6471894632, dalej również jako: „Administrator”. Dane osobowe przetwarzane są:
a)    zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b)    zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c)    w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi oraz działania Strony.

2.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

II.     Skąd mamy Twoje dane osobowe?

1.    Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz:
a)    zakładając Konto w Strefie Architekta,
b)    kontaktując się z nami telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail, formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie lub kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych,
c)    korzystając z funkcjonalności kont i kanałów Administratora w mediach społecznościowych,
d)    wyrażając zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

III.     Zakres, cele, czas i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przyjętą w RODO zasadą celowości podane przez Ciebie dane wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do realizacji danego celu. Poniżej znajdziesz listę celów w jakich przetwarzamy Twoje dane wraz z odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania. 

1.    Założenie Konta 

Tworząc Konto w Strefie Architekta, musisz przekazać następujące dane niezbędne do założenia Konta: nazwę Użytkownika, Hasło, imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem Konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z funkcjonalności Konta i Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z kontem są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta Użytkownika, a po jego usunięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą wynikać z zawarcia Umowy. 

2.    Kontakt

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub serwisu społecznościowego przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub w przypadku serwisu społecznościowego swoją nazwę użytkownika. Ponadto, w treści wiadomości lub rozmowy możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Powyższe dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

3.    Media społecznościowe i serwisy zewnętrzne

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych kont w mediach społecznościowych, w szczególności, gdy udostępniasz treści w komentarzach lub postach. W takim przypadku mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe takie jak: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy zawartość udostępnianych przez Ciebie treści. 

Powyższe dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu i zarządzaniu profilami w mediach społecznościowych, a także prowadzeniu działań marketingowych przez te media lub korzystaniu ze statystyk.

Przetwarzane są również informacje, które przesyłasz przez czat lub w wiadomościach prywatnych albo umieszczasz w komentarzach bądź postach na grupie (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane odpowiednio w punkcie Kontakt powyżej).

4.    Komunikacja marketingowa

Zaznaczając opcję komunikacji marketingowej na podany adres e-mail i numer telefonu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w tym celu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, co możesz zrobić w każdej chwili bez podawania przyczyny. W przypadku rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, nie otrzymasz już więcej wiadomości e-mail, ale Twoje dane osobowe będą dalej przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie. Podobnie Twój numer telefonu będzie przechowywany na liście Administratora z odpowiednią adnotacją o wycofaniu zgody na kontakt marketingowy. Powyższe stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

5.    Ustalenie, obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń

W przypadku ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony lub zawartej z nami Umowy, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. 
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przez nas przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń określonego przez przepisy prawa (np. 3 lata w przypadku przedsiębiorców, 6 lat w przypadku Konsumentów).

IV. Dane w plikach cookies (ciasteczka)

1.    Informacje ogólne

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Używamy plików cookies w celu prawidłowego działania Strony, tj. do zachowania stanu sesji użytkownika oraz do identyfikacji botów (Google reCAPTCHA). Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej wyszukiwarki lub też włączyć funkcję ostrzegania w przypadku, gdy pliki te są wysyłane.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej Stronie oraz powodować trudności w korzystaniu ze Strony. Przykładowo funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej Stronie mogą nie być dla Ciebie dostępne.

2.    Media społecznościowe

Na Stronie są wykorzystywane wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych lub zewnętrznego usługodawcy, to wskazane podmioty będą mogły bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. 

Wyżej wymienione dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na Stronie, takich jak wtyczki społecznościowe. Wskazane dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez danego usługodawcę. 

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez Meta Platforms, Inc. zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka -  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

3.    Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V.    Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych (takim jak urząd skarbowy).

Dostawcą newslettera i mailingu jest Moric Drzwi S.C. Natomiast dostawcą hostingu jest Home.pl S.A.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, USA, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych.

VI.    Prawa Użytkownika

1.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

1)    prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

2)    prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),

3)    prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

4)    prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
a)    gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b)    gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
c)    gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d)    gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5)    prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
a)    kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)    jako Administrator danych nie potrzebujmy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 
6)    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,

7)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8)    prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.    Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@moric-drzwi.pl.

3.    W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

VII.     Bezpieczeństwo danych

Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo Twoich danych, w związku z czym wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej oraz odpowiednio szkolimy nasz personel.

VIII.    Brak profilowania

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które to decyzje wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

IX. Zmiany w polityce prywatności

Sporadycznie możemy aktualizować swą politykę prywatności ze względu na nowe funkcjonalności lub zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy datę na dole strony polityki prywatności oraz prześlemy Ci informację o zmianach na adres wskazany na Koncie Użytkownika, jeżeli posiadasz takie Konto na Stronie. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieramy.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 06.02.2023 .


 

kontakt

MORIC DRZWI
ul. Nowa 28d
44-352 Czyżowice
Polska
 
tel.: +48 32 451 36 67

e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

więcej