STREFA ARCHITEKTA

Fundusze Europejskie

 
Wdrożenie innowacyjnej i ekologicznej produkcji skrzydeł drzwi wewnętrznych
Nazwa Beneficjanta: Moric Drzwi Spółka Cywilna Moric Kazimierz, Moric Celina, Moric Łukasz

Źródło finansowania:
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Wartość projektu: 17 755 660.00 PLN
Wartość dofinansowania: 9 007 582.00 PLN
Okres realizacji: 2023-12-01 - 2025-11-30

Opis projektu: zakładane efekty, główne korzyści
Projekt  polega na wdrożeniu innowacyjnej proekologicznej technologii produkcji skrzydeł drzwi opartych na profilach aluminiowych z wypełnieniem z materiałów poprodukcyjnych (wióry, ścinki, kartony etc.) i stanowi odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie związane z minimalizacją wykorzystania surowca naturalnego w postaci drewna oraz zagospodarowania odpadów. Realizacja projektu będzie zlokalizowana w Czyżowicach w gminie Gorzyce, która należy do obszaru podregionów górniczych wchodzących w skład OSI. Innowacyjna technologia będzie możliwa do wdrożenia dzięki dostosowaniu hal do automatyzacji produkcji w zakresie stolarki drewnianej oraz aluminiowej oraz dostosowaniu ich do przetwarzania dotychczas niewykorzystywanych odpadów przy jednoczesnym zapewnieniu zmniejszenia materiałochłonności i energochłonności procesów. Dzięki realizacji projektu zwiększone będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co będzie możliwe ze względu na inwestycje w instalację fotowoltaiczną oraz termomodernizacje.
Rezultatem projektu będzie zatem:
- innowacyjna proekologiczna technologia produkcji,
- wdrożenie priorytetu gospodarki o obiegu zamkniętym,
- nowe produkty - skrzydło drzwi oparte na profilach aluminiowych,
- innowacja organizacyjna - lean management,
- łagodzenie skutków transformacji poprzez otwarcie nowych miejsc pracy dla osób bez kwalifikacji w obszarze produkcji drewnianej i aluminiowej,
- zwiększenie poziomu automatyzacji i wolumenu produkcji,
- transformacja regionu pogórniczego na produkcyjny,
- podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

____________________________________________________________________________________PROJEKT ZREALIZOWANY

Podjęcie współpracy z projektantami przez przedsiębiorstwo MORIC DRZWI S.C. Celina Moric, Kazimierz Moric, prowadzącej do stworzenia linii wzorniczej drzwi z zastosowaniem nowego rozwiązania technicznego dla ościeżnic i ram

Firma MORIC DRZWI S.C. Celina Moric, Kazimierz Moric otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 736 735,00  PLN na realizację projektu nr POIR.02.03.05-24-0081/18, pn. „Podjęcie współpracy z projektantami przez przedsiębiorstwo MORIC DRZWI S.C. Celina Moric, Kazimierz Moric, prowadzącej do stworzenia linii wzorniczej drzwi z zastosowaniem nowego rozwiązania technicznego dla ościeżnic i ram”.

Celem projektu jest podjęcie współpracy z projektantami dążącej do opracowania i wdrożenia nowych produktów wzorniczych w segmencie stolarki otworowej - 3 nowych modeli drzwi opartych na ramie Scrit 2.0. opracowanych w ramach projektu oraz umożliwienie produkcji nowych produktów poprzez zakup i implementację do użycia innowacyjnego robota lakierniczego.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do produkcji trzech nowych produktów opartych na projekcie ramy Scrit 2.0. oraz znaczące ulepszenie samego procesu produkcji poprzez zakup i wdrożenie do pracy innowacyjnego robota lakierniczego.

Całkowita wartość projektu: 1 837 700,00 PLN

kontakt

MORIC DRZWI
ul. Nowa 28d
44-352 Czyżowice
Polska
 
tel.: +48 32 451 36 67

e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

więcej