WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkowane wyroby. Okres liczony jest od daty sprzedaży widniejącej na fakturze zakupu i wynosi nie więcej niż 40 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu do dystrybutora.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji producent zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu reklamacyjnym producenta wraz z przedstawieniem  dokumentu zakupu. Wraz z formularzem należy dostarczyć zdjęcia uszkodzeń. W innym przypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana.

3. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić jakość wyrobu pod względem wad widocznych oraz kompletność dostarczonego towaru na zgodność z zamówieniem.

4. Fornir naturalny charakteryzuje się niepowtarzalnością usłojenia i kolorystyki, dlatego poszczególne elementy drzwi mogą się między sobą nieznacznie różnić. Powyższą cechę należy traktować jako dowód unikalności i naturalności produktu. Różnice kolorystyczne i faktury słojów, jako cechy przynależne materiałom naturalnym nie podlegają reklamacji.

5. Drewno jako naturalny materiał budowlany posiada właściwości higroskopijne i jest wrażliwe na zmiany warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach, a w szczególności na zmiany wilgotności powietrza. Prawidłowa temperatura pomieszczeń powinna wynosić 18 - 23 0C, a wilgotność względna powietrza zawierać się w zakresie 45%-65 %.

6. Aprobaty stanowiące wymagania dla produkcji drzwi przewidują następujące odchyłki w stosunku do płaskości ogólnej skrzydła (3 klasa tolerancji wg PN-EN 1530:2001):
 • zwichrowanie - 4,0 mm;
 • wygięcie wzdłużne – 4,0 mm;
 • wygięcie poprzeczne – 2,0 mm;

7. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 • Wad widocznych, nie zgłoszonych przed dokonaniem montażu,
 • Niewłaściwego przechowywania, transportu i stosowania niezgodnego z przeznaczeniem,
 • Stosowania przeróbek konstrukcyjnych,
 • Uszkodzeń powstałych poza zakładem wynikających na przykład z montażu drzwi niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
 • Czyszczenia wyrobu w sposób niezgodny z podaną przez producenta instrukcją czyszczenia zamieszczoną w biuletynie informacyjnym na stronie internetowej,
 • Drzwi, mające zastosowanie w miejscach o istotnej różnicy temperatur (Δ>4°C) lub istotnej różnicy wilgotności, które nie zostały zamówione jako KLIMATYCZNE. Przykładem są drzwi do garażu, piwnicy lub drzwi wewnątrzklatkowe. Więcej informacji na temat drzwi pogrubianych znajduje się w cenniku Drzwi MORIC.

8. Zakresem gwarancji nie są objęte:
 • Wady lub uszkodzenia z powodu którego została obniżona cena,
 • Wyroby montowane podczas robót mokrych,
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznych,
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego,
 • Niezgodności polegające na zmianie barwy drewna spowodowanej działaniem promieni słonecznych,
 • Uszkodzenia okuć spowodowane rozregulowaniem,
 • Deformacje uszczelki.

9. Sposób i miejsce rozpatrzenia reklamacji ustala Producent.

10. W przypadku konieczności dokonania naprawy wadliwych elementów lub zmian konstrukcyjnych produktu Klient zobowiązany jest do wydania reklamowanej rzeczy na czas wykonania naprawy. Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w reklamacji do punktu handlowego.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Producent zastrzega sobie prawo obciążenia klienta związanymi z tym kosztami.

12. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza, nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

kontakt

MORIC DRZWI
ul. Nowa 28d
44-352 Czyżowice
Poland
 
tel.: +48 32 451 36 67
fax: +48 32 453 22 76

e-mail: biuro@moric-drzwi.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

więcej
Witryna wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

UWAGA!
Przedstawione w materiałach reklamowych, w tym także na stronie internetowej, kolory wybarwień i fornirów mają charakter poglądowy, nie powinny być traktowane zobowiązująco i nie mogą być podstawą złożenia zamówienia. Przy wyborze fornirów lub kolorów należy korzystać ze wzornika - próbek rzeczywistego materiału. Należy także pamiętać, że drewno jest produktem naturalnym, nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu, a jego zaletę.
 
Treść niniejszej strony, należącej do firmy Moric, chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie przypadki niedozwolonego użycia lub rozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości witryny podlegają sankcjom na mocy prawa cywilnego i karnego.